MILJÖPOLICY

TAXI I KRISTINEHAMN AB 2017-03-08

 

VÅRT MILJÖPERSPEKTIV:

 

Styrelsen för Taxi i Kristinehamn AB ansvarar för att:

Erbjuda miljöeffektiva och trafiksäkra transporter.

Arbeta aktivt för att minimera verksamhetens påverkan på miljön och årligen sänka påverkan.

I vår verksamhet verka för produkter och tjänster med lägsta möjliga miljöbelastning.

Eftersträva att anlita leverantörer som arbetar aktivt med miljöfrågor samt att påverka nuvarande leverantörers miljöarbete.

Vidareutbilda och informera i miljöfrågor för att ständigt öka miljökompetensen bland våra

medarbetare ock transportörer.

Upprätthålla ett miljöledningssystem för verksamheten som skall leda till ständiga förbättringar, med hänsyn tagit till våra tekniska förutsättningar samt finansiella, operativa och affärsmässiga krav.

Följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som

Taxi i Kristinehamn AB berörs av.

Taxi i Kristinehamn AB ´s miljöpolicy skall informeras till personal via anslag och ut till allmänheten via hemsida.

Taxi i Kristinehamn har som mål att vartefter fordonsflottan förnyas ställa om till miljöbilar.

 

HANDLINGSPLAN:

 

Aktivt bearbeta och påverka våra transportörer att välja bästa bil utifrån ett miljöperspektiv.

Våra utsläpp ska mätas halvårsvis fördelat på personkilometer såväl som totala antalet körda kilometer och förbrukad mängd bränsle.

Styrelsen följer kontinuerligt upp miljömålen och redovisar på företagets ägaremöten.